ΠΑΛΙΑ ΣΠΙΤΙΑ

ΠΑΛΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΝΙΣΣΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΟΙΚΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΖΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ