Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ "ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ" 11ο ΦYΛΛΟ ΦΕΒ 2016


Μια πολύ καλή και αξιόλογη και αξιέπαινη δημιουργική δραστηριότητα έχουν ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Άρνισσας, με την βοήθεια των δασκάλων του σχολείου. Εκδίδουν την εφημερίδα «ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ» ο τίτλος μιας 16σέλιδης σχολικής εφημερίδας από τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού σχολείου.


Σας παρουσιάζουμε το φύλλο Φεβρουαρίου 2016 όπου μπορείτε να την διαβάσετε και να "ανησυχήσετε" με όλα τα όμορφα θέματα που επέλεξαν οι μαθητές να δημοσιεύσουν παίρνοντας τα μολύβια τους φωτιά!!


Εμείς προτείνουμε να την αγοράσετε στην έντυπη μορφή της ενισχύοντας έτσι το ταμείο των μαθητών του σχολείου, αφού τα χρήματα πρώτα καλύπτουν τα έξοδα του τυπογραφείου τα υπόλοιπα χρήματα αξιοποιούνται για την αγορά εκπαιδευτικού και υλικοτεχικού, εξοπλισμού για το σχολείο. Βέβαια η μεγαλύτερη αμοιβή είναι η επιβράβευση όλης αυτής της προσπάθειας των παιδιών και των εκπαιδευτικών που τους αξίζουν συγχαρητήρια...


Την εφημερίδα μπορείτε να την προμηθευθούμε όλοι από τους μαθητές του Δημοτικού μας Σχολείου.


Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές τις μαθήτριες τους δασκάλους και τις δασκάλες, χαιρόμαστε να διαβάζουμε την όμορφη αυτή εφημερίδα κάθε φορά που εκδίδεται .

Για να μπορέσετε να διαβάσετε όλη την σχολική εφημερίδα παστήστε το παρακάτω link

http://arnissanews.blogspot.gr/2016/03/11-y.html#more