Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ - ΣΤΑΘΜΗ ΑΝΟΔΟΥ 2003-2015

Ένα βίντεο που καταγράφει την στάθμη ανόδου της λίμνης για τα έτη 2003 έως και 2015