Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Σεπτέμβριος 2014 εμπλουτισμός της Λίμνης Βεγορίτιδας με γόνο κοινού Κυπρίνου

Ο Σύλλογος Προστασίας Βεγορίτιδας προχώρησε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 σε εμπλουτισμό της Λίμνης Βεγορίτιδας με γόνο κοινού Κυπρίνου βάση της ΑΔΑ: 7PYTB-ΨΓ3 παρουσία κατοίκων της περιοχής του Αγ. Παντελεήμονα Δ. Αμυνταίου και κατοίκων της Άρνισσας αλλά και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου κ. Θεοδώρου Απόστολου και εκπροσώπου της Π.Ε. Πέλλας του Τμήματος Αλιείας κ. Καφετζή Κώστα.
Η κίνηση αυτή του εμπλουτισμού αποφασίστηκε κατά την «Συνάντηση Εργασίας για Θέματα Προστασίας και Αλιευτικής Διαχείρισης στη Λίμνη Βεγορίτιδα» που πραγματοποιήθηκε στην Άρνισσα την 09 Απριλίου 2014. (Σχετικό Δελτίο Τύπου της 10ης Απριλίου 2014).
Στόχος του Συλλόγου είναι η διατήρηση του ιχθυαποθέματος σε ανεκτά επίπεδα αλλά και η ταυτόχρονη ενίσχυση της αλιευτικής οικονομίας. Βάση της «Συνάντησης Εργασίας», οι εμπλουτισμοί σε φυσικό λιμναίο σύστημα όπως η Βεγορίτιδα δεν είναι συνετοί αλλά προτείνεται ως λύση η δημιουργία αυτοσχέδιου μικρής κλίμακας αναπαραγωγικού σταθμού γηγενών πληθυσμών ψαριών με σκοπό την διαφύλαξη του γενετικού υλικού των «ντόπιων» πληθυσμών καθώς και την ασφαλή αναπαραγωγή τους.
Πιθανότητα εμπλουτισμού της Βεγορίτιδας εκ νέου με Κυπρίνο, Κορέγονο, Πέστροφα θα συζητηθεί μελλοντικά σε συνεργασία με ιχθυολόγους και με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς σε περίπτωση σοβαρής ανάγκης για την διατήρηση του ιχθυαποθέματος της λίμνης όπως και προέκυψε με τον Κυπρίνο.
Ο εμπλουτισμός αυτός, ήταν προσπάθεια αρκετών συνελεύσεων των μελών του Δ.Σ του Συλλόγου, πολύμηνων εγγράφων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και η απρόσκοπτη προσήλωση των υπηρεσιών που συνεργαστήκαμε.
Προς κάθε μέσο ενημέρωσης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
     Ο Σύλλογος Προστασίας Βεγορίτιδας προχώρησε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 σε εμπλουτισμό της Λίμνης Βεγορίτιδας με γόνο κοινού Κυπρίνου βάση της ΑΔΑ: 7PYTB-ΨΓ3 παρουσία κατοίκων της περιοχής του Αγ. Παντελεήμονα Δ. Αμυνταίου και κατοίκων της Άρνισσας αλλά και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου κ. Θεοδώρου Απόστολου και εκπροσώπου της Π.Ε. Πέλλας του Τμήματος Αλιείας κ. Καφετζή Κώστα.
     Η κίνηση αυτή του εμπλουτισμού αποφασίστηκε κατά την «Συνάντηση Εργασίας για Θέματα Προστασίας και Αλιευτικής Διαχείρισης στη Λίμνη Βεγορίτιδα» που πραγματοποιήθηκε στην Άρνισσα την 09 Απριλίου 2014. (Σχετικό Δελτίο Τύπου της 10ης Απριλίου 2014).
     Στόχος του Συλλόγου είναι η διατήρηση του ιχθυαποθέματος σε ανεκτά επίπεδα αλλά και η ταυτόχρονη ενίσχυση της αλιευτικής οικονομίας.
     Βάση της «Συνάντησης Εργασίας», οι εμπλουτισμοί σε φυσικό λιμναίο σύστημα όπως η Βεγορίτιδα δεν είναι συνετοί αλλά προτείνεται ως λύση η δημιουργία αυτοσχέδιου μικρής κλίμακας αναπαραγωγικού σταθμού γηγενών πληθυσμών ψαριών με σκοπό την διαφύλαξη του γενετικού υλικού των «ντόπιων» πληθυσμών καθώς και την ασφαλή αναπαραγωγή τους.
     Πιθανότητα εμπλουτισμού της Βεγορίτιδας εκ νέου με Κυπρίνο, Κορέγονο, Πέστροφα θα συζητηθεί μελλοντικά σε συνεργασία με ιχθυολόγους και με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς σε περίπτωση σοβαρής ανάγκης για την διατήρηση του ιχθυαποθέματος της λίμνης όπως και προέκυψε με τον Κυπρίνο.
     Ο εμπλουτισμός αυτός, ήταν προσπάθεια αρκετών συνελεύσεων των μελών του Δ.Σ του Συλλόγου, πολύμηνων εγγράφων προς τις αρμόδειες υπηρεσίες, αλλά και η απρόσκοπτη προσήλωση των υπηρεσιών που συνεργαστήκαμε.
     Ως εκ τούτου οφείλουμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους:
1)     Κ. Οικονομίδη Γεώργιο, Ιχθυολόγο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τις πολύτιμες επιστημονικές συμβουλές του σε θέματα Αλιευτικής Διαχείρισης, εμπλουτισμών αλλά και προστασίας και διαχείρισης Λιμναίων οικοσυστημάτων.
2)     Κα. Ψαλτοπούλου, Ιχθυολόγο, Τμήμα Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ενημέρωση που μας παρείχε τόσο σε θέματα εμπλουτισμών όσο και σε θέματα φύλαξης αλλά και προστασίας Λιμναίων οικοσυστημάτων.
3)     Κ. Καφετζή Κώστα, Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Πέλλας, για τον ζήλο που επέδειξε τόσο για τον εμπλουτισμό της Βεγορίτιδας όσο και για θέματα φύλαξης της λίμνης και Προστασίας της Αναπαραγωγής των Ειδών της αλλά και για την παρουσία του κατά την διαδικασία του εμπλουτισμού.
4)     Κ. Κωστή Ευαγγελία, Πειραματικό Κυπρινοτροφείο-Χελοτροφείο Άρτας, η οποία μαζί με τους συνεργάτες της συνέβαλαν στο να διατηρήσουν τον γόνο υγιή και ασφαλή.
5)     Κ. Θεοδωρίδη Κώστα, Κ. Θεοδώρου Αποστόλη, Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο του Δήμου Αμυνταίου αντίστοιχα, για την άμεση ανταπόκριση τους στο αίτημά μας για την παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την διάθεση οχήματος και οδηγού για την παραλαβή του γόνου.
6)     Τον Σύλλογο Αλιέων Αγ. Παντελεήμονα για την συνεισφορά τους.
7)     Τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου.
  


                                                                                                        TO Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριτούμε