Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Επιταγές εισόδου στην αγορά εργασία .Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΕπιταγές εισόδου στην αγορά εργασία

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΟ Σύλλογος  Γονέων Τριών  Τέκνων  Επαρχίας Εδεσσας «Οι Τρεις Ιεράρχες», ενηµερώνει τα άνεργα µέλη του και τα τέκνα τους, για τα προγράµµατα επιχορήγησης  ωφελουµένων µε Επιταγές Εισόδου στην αγορά εργασίας.

Μέσω  του  προγράµµατος  ΕΣΠΑ στην προσπάθεια µείωσης της ανεργίας, σε τακτικά χρονικά  διαστήµατα  προκηρύσσονται  προγράµµατα  µε την  επωνυµία  «voucher»,  τα οποία προσφέρουν επιδοτούµενη  θεωρητική  κατάρτιση των  ανέργων  αλλά  και  την πρακτική τους άσκηση.

Στο πλαίσιο της δράσης, υλοποιεί μια ολοκληρωμένη δέσµη παρεµβάσεων που περιλαµβάνει  πρόγραµµα  θεωρητικής  κατάρτισης  80 ωρών και  πρακτική  άσκηση  σε  επιχειρήσεις,  διάρκειας  500  ωρών µε αµοιβή 2.700 ευρώ για τους αποφοίτους Πανεπιστηµίων  και  ΤΕΙ  και  2.400  ευρώ για τους αποφοίτους υποχρεωτικής,  δευτεροβάθµιας  και µεταδευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης.

Τα  άνεργα  µέλη,  µπορούν να  προσέρχονται  στο  γραφείο του Συλλόγου (κάθε Τετάρτη από 5 έως 6 το απόγευµα),  µε  την  ταυτότητά  τους και την κάρτα ανεργίας, προκειµένου  να  συµπληρώσουν την απαιτούμενη αίτηση συμμετοχής.